Διεθνής παρουσία μέσω θυγατρικών σε 9 χώρες της Ευρώπης και εξαγωγική δραστηριότητα σε 35 χώρες

Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα καλύπτουν 75% της δραστηριότητας

Πλούσιο χαρτοφυλάκιο σημάτων με ηγετικά μερίδια αγοράς

Ισχυρό δίκτυο διανομής σε 49.000 σημεία πώλησης

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και συνεχής δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών

Δημιουργία αξίας μέσω βιώσιμης ανάπτυξης

Στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες

Great brands for everyday

Επενδυτικά Νέα

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΛΛΑΓΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά την συνεδρίαση της 11.09.14 εξέλεξε...
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2014

Τα οικονομικά αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2014 του Ομίλου Σαράντη αντικατοπτρίζουν την επιτυχή υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου.

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και του άρθρου 10 παρ. 1 του Ν. 3340/2005, γνωστοποιεί ότι...

18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Απόκτησης Μετοχών (το Πρόγραμμα) σε στελέχη της Εταιρείας...

Ημερολόγιο IR

31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Πρόσκληση σε Conference Call

Πέμπτη 31 Ιουλίου 2014 ώρα 17.00 – Ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στο τηλέφωνο 211 180 2000.
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2014

Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 μετά το κλείσιμο του ΧΑΑ: Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων