Διεθνής παρουσία μέσω θυγατρικών σε 9 χώρες της Ευρώπης και εξαγωγική δραστηριότητα σε 35 χώρες

Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα καλύπτουν 75% της δραστηριότητας

Πλούσιο χαρτοφυλάκιο σημάτων με ηγετικά μερίδια αγοράς

Ισχυρό δίκτυο διανομής σε 49.000 σημεία πώλησης

Ισχυρή χρηματοοικονομική θέση και συνεχής δημιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών

Δημιουργία αξίας μέσω βιώσιμης ανάπτυξης

Στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες

Great brands for everyday

Επενδυτικά Νέα

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (04.04.14) και με γνώμονα την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» διαψεύδει δημοσίευμα της ιστοσελίδας “capital.gr”...

3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2013, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2014...

28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/02/2014 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας...

19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2013

Τα οικονομικά αποτελέσματα έτους 2013 του Ομίλου Σαράντη αναδεικνύουν για μια ακόμα χρονιά την επιχειρησιακή αριστεία και την ορθότητα των στρατηγικών επιλογών της διοίκησης.

Ημερολόγιο IR

26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

26 Ιουνίου 2014: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών αναφορικά με τα Αποτελέσματα του Έτους 2013 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

3 Απριλίου 2014: Ετήσια ενημέρωση αναλυτών αναφορικά με τα Αποτελέσματα του Έτους 2013 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών.