Αρχική Sarantis IR Website

layer

Διεθνής παρουσία

μέσω θυγατρικών σε 12 χώρες της Ευρώπης και εξαγωγική δραστηριότητα σε 40 χώρες
layer

Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα

καλύπτουν το 75% της δραστηριότητας
layer

Πλούσιο χαρτοφυλάκιο

σημάτων με ηγετικά μερίδια αγοράς
layer

Ισχυρό δίκτυο διανομής

σε 109.000 σημεία πώλησης
layer

Δημιουργία αξίας

μέσω βιώσιμης ανάπτυξης
layer

Στρατηγικές συνεργασίες

με διεθνείς εταιρείες
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ IR
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2020

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το Εννεάμηνο του 2020 την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2020 μετά το κλείσιμο της αγοράς.

περισσότερα
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ IR
3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Πρόσκληση σε Conference Call

Ενημέρωση των επενδυτών και αναλυτών μέσω τηλεφωνικής συνδιάσκεψης στο τηλέφωνο 213 009 6000.

περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε συνέχεια της από 27.10.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στη λειτουργία της και σε σχέση με τις εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις της 30/06/2020 οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν την 02/09/2020, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ως προς τα εξής:

περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2019

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών...

περισσότερα