Αρχική Sarantis IR Website

layer

Διεθνής παρουσία

μέσω θυγατρικών σε 12 χώρες της Ευρώπης και εξαγωγική δραστηριότητα σε 40 χώρες
layer

Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα

καλύπτουν το 75% της δραστηριότητας
layer

Πλούσιο χαρτοφυλάκιο

σημάτων με ηγετικά μερίδια αγοράς
layer

Ισχυρό δίκτυο διανομής

σε 109.000 σημεία πώλησης
layer

Δημιουργία αξίας

μέσω βιώσιμης ανάπτυξης
layer

Στρατηγικές συνεργασίες

με διεθνείς εταιρείες
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
7 ΜΑΐΟΥ 2020
Ανακοίνωση διανομής μερίσματος χρήσης 2019

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 07.05.2020 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,1604814 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
7 ΜΑΐΟΥ 2020
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 07/05/2020

Στις 07/05/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», εξ ολοκλήρου μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της έκτακτης κατάστασης και εντός των μέτρων πρόληψης για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 136 μέτοχοι εκπροσωπούντες 56.081.143 μετοχές, ποσοστό 80,26% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η εταιρεία είχε την απαιτουμένη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

περισσότερα