Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας

2019

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ(8,20MB)
2018

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ(2,89MB)
2017

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ(2,62MB)
2016

Απολογισμός Εταιρικής Υπευθυνότητας & Βιώσιμης Ανάπτυξης 2016

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ(2,93MB)

Γράφημα Μετοχής