Οικονομικό Ημερολόγιο

25Μαϊ 2018

Δικαιούχοι Μερίσματος – Record date

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:21/05/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,35(+2,08%)
Κεφαλαιοποίηση:€513.599.507,40

Γράφημα Μετοχής