Οικονομικό Ημερολόγιο

17Απρ 2019

Ετήσια ενημέρωση αναλυτών αναφορικά με τα Αποτελέσματα του Έτους 2018 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:21/05/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,35(+2,08%)
Κεφαλαιοποίηση:€513.599.507,40

Γράφημα Μετοχής