Οικονομικό Ημερολόγιο

18Ιουν 2019

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:08/11/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,85(+0,13%)
Κεφαλαιοποίηση:€548.538.249,40

Γράφημα Μετοχής