Οικονομικό Ημερολόγιο

14Νοε 2019

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2019

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το Εννεάμηνο του 2019 την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και την εταιρική ιστοσελίδα (https://ir.sarantis.gr/).

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:10/12/2019
Τιμή Κλεισίματος:€8,09(-0,61%)
Κεφαλαιοποίηση:€565.308.845,56

Γράφημα Μετοχής