Οικονομικό Ημερολόγιο

7Μαϊ 2020

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:26/02/2021
Τιμή Κλεισίματος:€9,28(+2,54%)
Κεφαλαιοποίηση:€648.463.051,52

Γράφημα Μετοχής