Οικονομικό Ημερολόγιο

10ΝΟΕ 2004
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων - Εννεάμηνο 2004Ο Όμιλος Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του εννεαμήνου 2004 (περίοδος Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2004), τη Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2004, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:...
περισσότερα
23ΑΥΓ 2004
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων - Α΄ Εξάμηνο 2004Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Δευτέρα, 23 Αυγούστου 2004 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α΄ Εξάμηνο του 2004.
περισσότερα
30ΙΟΥΝ 2004
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση ΜετόχωνΜε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Γρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ, καλούνται οι Μέτοχοι της εταιρείας, καταθέτοντας τα κατά τον Νόμο και το Καταστατικό απαραίτητα δικαιολογητικά να μετάσχουν...
περισσότερα
25ΙΟΥΝ 2004
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΜετόχωνΜε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Γρ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ και σύμφωνα με το Νόμο 2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και τα άρθρα 20 έως 23 του Καταστατικού...
περισσότερα
19ΜΑΪ 2004
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων - Α΄ Τρίμηνο 2004Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Τετάρτη, 19 Μαΐου 2004 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α΄ Τρίμηνο του 2004.
περισσότερα
18ΦΕΒ 2004
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για τη Χρήση του 2003Ο Όμιλος Γρ. Σαραντης ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Τετάρτη, 18 Φεβρουαρίου 2004 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών του Αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2003.
περισσότερα
24ΝΟΕ 2003
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων - Εννεάμηνο 2003Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2003 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Εννεάμηνο του 2003.
περισσότερα
8ΑΥΓ 2003
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων - Α΄Εξάμηνο 2003Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2003 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α΄ Εξάμηνο του 2003.
περισσότερα
7ΜΑΪ 2003
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων - Α΄ Τρίμηνο 2003Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2003 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α΄ Τρίμηνο του 2003.
περισσότερα
27ΦΕΒ 2003
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την Χρήση 2002Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2003 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2002.
περισσότερα

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:21/05/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,35(+2,08%)
Κεφαλαιοποίηση:€513.599.507,40

Γράφημα Μετοχής