Οικονομικό Ημερολόγιο

7ΜΑΪ 2003
Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων - Α΄ Τρίμηνο 2003Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Τετάρτη, 7 Μαΐου 2003 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για το Α΄ Τρίμηνο του 2003.
περισσότερα
27ΦΕΒ 2003
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων για την Χρήση 2002Ο Όμιλος ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ θα προχωρήσει την Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2003 στην Ανακοίνωση των Οικονομικών Αποτελεσμάτων για τη χρήση του 2002.
περισσότερα

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:08/11/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,85(+0,13%)
Κεφαλαιοποίηση:€548.538.249,40

Γράφημα Μετοχής