Επενδυτικές Σχέσεις

κα. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ
ΤΗΛ: 210 61 73 065
FAX: 210 61 97 081
epappa@sarantisgroup.com

Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων

κα. ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ
ΤΗΛ: 210 61 73 065
FAX: 210 61 97 081
epappa@sarantisgroup.com

Διεύθυνση Επικοινωνίας

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ - ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 26
151 25, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 61 73 000
FAX: 210 61 97 124
The file '/Templates/Panels/FAQS.ascx' does not exist. at System.Web.UI.Util.CheckVirtualFileExists(VirtualPath virtualPath)at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultInternal(VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)at System.Web.Compilation.BuildManager.GetVPathBuildResultWithNoAssert(HttpContext context, VirtualPath virtualPath, Boolean noBuild, Boolean allowCrossApp, Boolean allowBuildInPrecompile, Boolean throwIfNotFound, Boolean ensureIsUpToDate)at System.Web.UI.TemplateControl.LoadControl(VirtualPath virtualPath)at FrameWork.PanelControl.CreateChildControls()