Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:18/07/2018
Τιμή Κλεισίματος:€7,38(+0,00%)
Κεφαλαιοποίηση:€515.695.831,92