Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:19/04/2018
Τιμή Κλεισίματος:€14,70(+3,52%)
Κεφαλαιοποίηση:€513.599.507,40