Προβλέψεις Ομίλου

(0)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

Η διοίκηση του Ομίλου αναμένει ότι το 2017 θα είναι ακόμα μια δύσκολη χρονιά για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Παρόλα αυτά ατενίζει με αισιοδοξία το 2017, παρά τις όποιες προκλήσεις, καθώς ο Όμιλος έχει ισχυροποιήσει περαιτέρω την θέση του στη αγορά και είναι κατάλληλα τοποθετημένος για περαιτέρω αύξηση των μεριδίων αγοράς του καθώς και για την αξιοποίηση ευκαιριών που θα του προσδώσουν επιπλέον αξία.

Όπως πάντα, η στρατηγική του Ομίλου παραμένει επικεντρωμένη στην ανανέωση και στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου σε όλες τις χώρες του, καθώς και στο επενδυτικό της πλάνο εξαγορών προστιθέμενης αξίας ικανών να επιφέρουν υψηλές αποδόσεις, να διευρύνουν τα περιθώρια κέρδους και να προσφέρουν συνέργειες.

Σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τo 2017, σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα, ακολουθεί αναλυτικός πίνακας:


Επίλέξτε για να δείτε τον πίνακα σε μεγέθυνση

Η παρουσίαση του Ομίλου βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της εταιρείας: http://ir.sarantis.gr/el-gr/presentations/sarantis-presentation.