Αρχική Sarantis IR Website

layer

Διεθνής παρουσία

μέσω θυγατρικών σε 9 χώρες της Ευρώπης και εξαγωγική δραστηριότητα σε 35 χώρες
layer

Τα ιδιοπαραγόμενα προϊόντα

καλύπτουν το 75% της δραστηριότητας
layer

Πλούσιο χαρτοφυλάκιο

σημάτων με ηγετικά μερίδια αγοράς
layer

Ισχυρό δίκτυο διανομής

σε 65.000 σημεία πώλησης
layer

Δημιουργία αξίας

μέσω βιώσιμης ανάπτυξης
layer

Στρατηγικές συνεργασίες

με διεθνείς εταιρείες
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2017, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2018.

περισσότερα
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΝΕΑ
4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Πρόσκληση σε τακτική γενική συνέλευση
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00...
περισσότερα