Λίστα Αναλυτών

Ακολούθως παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες αναλύσεις που έχουν εκπονηθεί για τον Όμιλο SARANTIS. Μπορείτε να επιλέξτε από το πεδίο της αναζήτησης την εταιρεία του ενδιαφέροντος σας και το αντίστοιχο έτος, για να δείτε τις σχετικές αναλύσεις, είτε να κάνετε κλικ πάνω στην επωνυμία της εταιρίας για να δείτε όλες τις αναλύσεις της.

Disclaimer

Οι αναλυτές που παρουσιάζονται σ’ αυτή τη σελίδα καλύπτουν την εταιρία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ. Παρακαλώ, να επισημανθεί ότι εκτίμηση ή πρόβλεψη σχετικά με την απόδοση της εταιρίας από τους συγκεκριμένους αναλυτές είναι υποκειμενική και δεν εκπροσωπεί γνώμες, εκτιμήσεις ή προβλέψεις της διοίκησης της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ . Οποιαδήποτε προώθηση ή σύσταση αυτών, δεν υπαινίσσεται ότι η εταιρία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ εγκρίνει και συμφωνεί με αυτή την πληροφόρηση, τα συμπεράσματα ή τις συστάσεις.