Επενδυτικά Νέα

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Προβλέψεις του Ομίλου για τη Χρήση του 2000

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Όμιλος Εταιριών Σαράντη συνεχίζει τη δυναμική πορεία επέκτασης και ανάπτυξης των τελευταίων χρόνων. Συγκεκριμένα, για το 2000 ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ομίλου προβλέπεται να φτάσει τα 52 δισ. δρχ. (αυξημένος κατά 21% σε σχέση με τα 43 δισ. δρχ. του 1999) και τα καθαρά κέρδη τα 7 δισ. Δρχ. (αυξημένα κατά 19% σε σύγκριση με τα 5,9 δισ. του 1999).

Στη σημαντική αυτή ανάπτυξη, ουσιαστική προβλέπεται να είναι η συνεισφορά των νέων παραγωγικών και αποθηκευτικών εγκαταστάσεων του Ομίλου Εταιριών Σαράντη στη Bοιωτία. Πρόκειται για τη πιο σύγχρονη μονάδα παραγωγής και διανομής καταναλωτικών προϊόντων (καλλυντικών και προϊόντων οικιακής χρήσης) στην Ελλάδα. Το συνολικό κόστος της επένδυσης έφτασε τα 6 δισ. δρχ, ένα σημαντικό τμήμα του οποίου επιδοτήθηκε από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι νέες εγκαταστάσεις καλύπτουν συνολική έκταση 27.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 9.500 τ.μ. είναι χώροι παραγωγικοί, τα 15.000 τ.μ χώροι αποθηκευτικοί ενώ ο υπόλοιπος χώρος περιλαμβάνει αντλιοστάσιο πυρόσβεσης, βιολογικό καθαρισμό, εγκατάσταση κλιματισμού κλπ. Αξιοσημείωτο είναι ότι όλοι οι κτιριακοί χώροι κλιματίζονται από πρωτοποριακό ηλιακό σταθμό κλιματισμού. Η μονάδα λειτουργεί με 1.322 ηλιακούς συλλέκτες συνολικής έκτασης 2.000 τ.μ. (δεύτερη μεγαλύτερη εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στη Ευρώπη).

Το κέντρο διανομής του Ομίλου χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς ως ένα από τα πιο σύγχρονα κέντρα διανομής της Ευρώπης.

Με τη λειτουγία της νέας μονάδας, ο Όμιλος Εταιριών Σαράντη φιλοδοξεί να μειώσει σημαντικά τα κόστη του, να ενισχύσει τη θέση του στα κανάλια διανομής και να διευρύνει θεαματικά την γκάμα των προϊόντων που παράγει, αντιπροσωπεύει και διανέμει στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αυξάνοντας αντίστοιχα το μερίδιό του στην αγορά καταναλωτικών προϊόντων.