Επενδυτικά Νέα

02 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου του 2018 για τον Ομιλο την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.

Η ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και την εταιρική ιστοσελίδα (https://ir.sarantis.gr/).