Επενδυτικά Νέα

28 ΜΑΐΟΥ 2019

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τετραμήνου 2019

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 μετά το κλείσιμο της αγοράς.

Η ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) καθώς και την εταιρική ιστοσελίδα (https://ir.sarantis.gr/).