Επενδυτικά Νέα

11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. , με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει ότι ο κ. Αντώνης Αγιοστρατίτης, Μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας, προέβη την 08/07 σε πώληση 286 κοινών ονομαστικών μετοχών στην τιμή 9,00 ευρώ ανά μετοχή.