Επενδυτικά Νέα

07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Ανακοίνωση δημοσίευσης του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δημοσιεύθηκε την 05.11.2019 στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. και την 06.11.2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας το από 25.10.2019 Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της κατά 100% θυγατρικής της, κυπριακής ιδιωτικής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED».