Επενδυτικά Νέα

05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν.3556

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., με βάση τα άρθρα 3 και 21 του Ν.3556/2007 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ανακοινώνει τα εξής:

- ο κ. Κυριάκος Σαράντης (Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου), κατά την 03/12/2019 και 04/12/2019 προέβη συνολικά σε πώληση 75.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην μέση τιμή 8,39 ευρώ ανα μετοχή.

- ο κ. Γρηγόρης Σαράντης (Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου), κατά την 03/12/2019 και 05/12/2019 προέβη συνολικά σε πώληση 100.000 κοινών ονομαστικών μετοχών στην μέση τιμή 8,49 ευρώ ανα μετοχή.