Επενδυτικά Νέα

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2000

Αυξημένος κατά 24% ο κύκλος εργασιών για το 1999

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τα ενοποιημένα στοιχεία του Ομίλου Σαράντη για το 1999 ξεπέρασαν και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, παρουσιάζοντας κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 24%, ενώ τα προ φόρων κέρδη παρουσίασαν ανάπτυξη κατά 107%.

Πιο συγκεκριμένα, οι καθαρές πωλήσεις του Ομίλου για το 1999 έφτασαν τα 43 δις δρχ. σε σχέση με 34,6 δις δρχ. το 1998, ενώ τα κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας θα φτάσουν τα 5,9 δις σε σχέση με 2,8 δις το 1998.

Βασικές αιτίες της θετικής πορείας της Σαράντης για το 1999 ήταν η πολύ καλή απόδοση των πωλήσεων στην Ελλάδα (ειδικά του τελευταίου τριμήνου), η ραγδαία εξάπλωση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην Ανατολική Ευρώπη και το άνοιγμα των Ευρωπαϊκών αγορών.

Επίσης, ο Όμιλος το 1999 προχώρησε σε τρεις επιλεκτικές εξαγορές πολύ δυναμικών επιχειρήσεων στον χώρο των καταναλωτικών προϊόντων, που αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στην ανάπτυξη του Ομίλου και το 2000.

Ο στόχος της Σαράντης για το επόμενο έτος είναι να φτάσει κύκλο εργασιών 52 δις δρχ. τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων προβλέπονται στο επίπεδο των 7.0 δις δρχ.