Επενδυτικά Νέα

31 ΜΑΐΟΥ 2006
ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2006ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΥ 3ΜΗΝΟΥ 2006 περισσότερα
24 ΜΑΐΟΥ 2006
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ περισσότερα
9 ΜΑΐΟΥ 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ CONFERENCE CALLΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ CONFERENCE CALL περισσότερα
2 ΜΑΐΟΥ 2006
Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ PET CHAMPION A.E. ΚΑΙ GRECOVET Ε.Π.Ε.Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ PET CHAMPION A.E. ΚΑΙ GRECOVET Ε.Π.Ε. περισσότερα
21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΤΟ ΣΜΕΧΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΤΟ ΣΜΕΧΑ περισσότερα
17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΣΜΕΧΑ)ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΣΤΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (ΣΜΕΧΑ) περισσότερα
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ΜΗΝΟΥ 2005ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 12ΜΗΝΟΥ 2005 περισσότερα
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ,ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ, περισσότερα