Επενδυτικά Νέα

13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2005
Αναβάθμιση της Ιστοσελίδας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕΑναβάθμιση της Ιστοσελίδας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ περισσότερα
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
Αναπροσαρμογή στοιχείων που αφορούν την γεωγραφική κατανομή και την ανάλυση των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT)Αναπροσαρμογή στοιχείων που αφορούν την γεωγραφική κατανομή και την ανάλυση των πωλήσεων και των κερδών προ φόρων και τόκων (EBIT) περισσότερα
10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005
Παρουσίαση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ στο ΣΜΕΧΑΠαρουσίαση της ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ στο ΣΜΕΧΑ περισσότερα
24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών ΠράξεωνΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: Πρόγραμμα Σκοπούμενων Εταιρικών Πράξεων περισσότερα
21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2004Οικονομικά Αποτελέσματα Χρήσης 2004 περισσότερα
15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: Αλλαγές στη Διοικητική δομή του Ομίλου ΣαράντηΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: Αλλαγές στη Διοικητική δομή του Ομίλου Σαράντη περισσότερα
14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2005
Αλλαγές στη Διοικητική Δομή του Ομίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΑλλαγές στη Διοικητική Δομή του Ομίλου ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ περισσότερα
19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2005
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) περισσότερα