Επενδυτικά Νέα

30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ο Όμιλος Σαράντη επεκτείνει την Συμφωνία Μετόχων με την ESTĒE LAUDER COMPANIES INC.

H εταιρεία ELCA Cosmetics Ltd («ELCA»), είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο («Περιοχή»)...

περισσότερα
30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ο Όμιλος Σαράντη υπέγραψε συμφωνία αντιπροσώπευσης για καλλυντικά επιλεκτικής διανομής της Coty στην Ελλάδα

Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει ότι έχει υπογράψει συμφωνία με την COTY για την αντιπροσώπευση και διανομή σημάτων της COTY (Coty Luxury Cosmetics brands) στην ελληνική αγορά επιλεκτικής διανομής ξεκινώντας την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

περισσότερα
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση διανομής μερίσματος χρήσης 2018

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 18.06.2019 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ποσού 0,14311 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας.

περισσότερα
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Τροποποίηση Οικονομικού Ημερολογίου Ομίλου Σαράντη 2019

Σε συνέχεια των αποφάσεων της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας Γρ. Σαράντης που πραγματοποιήθηκε την 18/06/2019, η εταιρεία ανακοινώνει...

περισσότερα
19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 18/06/2019

Στις 18/06/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 120 μέτοχοι εκπροσωπούντες 53.921.461 μετοχές, ποσοστό 77,17% του κεφαλαίου.

περισσότερα
30 ΜΑΐΟΥ 2019
Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τετραμήνου 2019

Οι πωλήσεις του Ομίλου ανήλθαν σε € 111,49 εκ. για την περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου του 2019 συγκριτικά με από € 101,36 εκ. το αντίστοιχο τετράμηνο του 2018, αυξημένες κατά 10,00%, υποστηριζόμενες κυρίως από τις Ξένες Χώρες του Ομίλου.

περισσότερα
28 ΜΑΐΟΥ 2019
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Τετραμήνου 2019

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων για το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019 μετά το κλείσιμο...

περισσότερα
24 ΜΑΐΟΥ 2019
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Τρίτη 18 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω:

περισσότερα