Επενδυτικά Νέα

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ετήσια παρουσίαση αναλυτών του Ομίλου Σαράντη

Στην σημερινή ετήσια ενημέρωση αναλυτών, ο Όμιλος Σαράντη παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματά του για την χρήση του 2018, την στρατηγική του καθώς και τις εκτιμήσεις της Διοίκησης για τα οικονομικά μεγέθη του 2019.

περισσότερα
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2018

Το 2017 υπήρξε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές του.

περισσότερα
10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομικό Ημερολόγιο Ομίλου Σαράντη 2019

H Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του...

περισσότερα
26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Τροποποίηση ημερομηνίας ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 & Πρόσκληση σε Conference Call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Έτους 2018 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

περισσότερα
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2018 & Πρόσκληση σε Conference Call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Έτους 2018 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

περισσότερα
9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε συνέχεια του Τακτικού Φορολογικού...

περισσότερα
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Σύνοψη Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2018 ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης και τους στόχους που έχει θέσει για το 2018.

περισσότερα
2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Σύνοψης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εννεαμήνου 2018

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων εννεαμήνου του 2018 για τον Ομιλο την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018.

περισσότερα