Επενδυτικά Νέα

27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό μετοχών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης...

περισσότερα
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση για την μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου με αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχώνΑνακοινώνεται από την εταιρία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/04/2018 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,... περισσότερα
4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2018

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 σηματοδοτούν ένα δυνατό ξεκίνημα για το 2018.

περισσότερα
23 ΜΑΐΟΥ 2018
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης/λήξης προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, ...

περισσότερα
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση διανομής μερίσματος χρήσης 2017Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 27.04.2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ... περισσότερα
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του Ομίλου Σαράντη για το 2018

Η τροποποίηση αφορά στις ημερομηνίες Αποκοπής Μερίσματος, Δικαιούχων Μερίσματος και Καταβολής Μερίσματος.

περισσότερα
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Στις 27/04/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ. πραγματοποιήθηκε στην έδρα της εταιρείας, η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ».

περισσότερα
25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου του Ομίλου Σαράντη για το 2018

Σε συνέχεια της από 8 Μαρτίου 2018 ανακοίνωσης του οικονομικού ημερολογίου του 2018 η εταιρεία ενημερώνει ότι τροποποιήθηκαν οι ημερομηνίες Αποκοπής Μερίσματος, Δικαιούχων Μερίσματος και Καταβολής Μερίσματος.

περισσότερα