Επενδυτικά Νέα

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων εννεάμηνου 2017

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης και τους στόχους που έχει θέσει για το 2017.

περισσότερα
23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...

περισσότερα
4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
Σχολιασμός αναφορικά με απόφαση της επιτροπής ανταγωνισμού

Αναφορικά με την υπ' αριθμό 646/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε συνέχεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χονδρική και λιανική πώληση...

περισσότερα
15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό μετοχώνΗ εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης ... περισσότερα
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ότι την 15/09/17 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (157.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας...

περισσότερα
4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Stock option plan

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ' ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α. 157.760 ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ..

περισσότερα
26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Α' εξαμήνου 2017

Εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2017...

περισσότερα
11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Ημερομηνία ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2017 & πρόσκληση σε conference call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2017 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

περισσότερα