Επενδυτικά Νέα

13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ότι την Τρίτη 17/01/17 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των δέκα χιλιάδων (10.000)...

περισσότερα
10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στις 18.07.2001 Προγράμματος Χορήγησης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών...

περισσότερα
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία «ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.ΕΕ.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Επιτροπή Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με σχετική απόφασή της...

περισσότερα
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2016

Συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν για άλλη μια φορά τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου Σαράντη, καθώς διατηρείται η αξιοσημείωτη αναπτυξιακή πορεία που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής παρά τις αντιξοότητες στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

περισσότερα
20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...

περισσότερα
11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...

περισσότερα
16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...

περισσότερα
2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...

περισσότερα