Εταιρικές Πράξεις

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
Ημερομηνία
Γενικής
Συνέλευσης
Αριθμός
Μετοχών
Ονομαστική
Αξία
Μετοχής
(σε €)*
Καταβολή
Μετρητών
(σε ‘000 €)*
Κεφαλ/ποιηση
Αποθ/κων (σε ‘000 €)*
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Μετά την
Αύξηση
(σε ‘000€)*
15.09.2017349387421.550244,52854.155
17.01.2017347809821.55015,553.911
26.02.201434.770.9821.550347.709,8253.895
14.01.201334.770.9821.54392,700053.547
07.11.201234.515.9821.540053.155
12.12.200738.350.9401.54314,16059.060
03.07.200738.146.9401.54038158.746
09.01.200738.146.9401.5301.14458.364
16.12.200438.146.9401.50022357.220
25/06/200437.998.1301.50038056.997
18.12.200337.998.1301.49176056.617
18.12.200237.880.1401.49119056.441
28.06.200237.800.0001.49085656.322
12.04.200037.800.0001.46727.980055.466
30.06.199818.731.9001.4676.8726.87227.489
14.05.19989.365.9501.46701.65013.745
17.03.19978.241.7501.4672.2408.06212.095
04.10.19956.105.0000.293529901.793
16.12.19945.087.5000.293501361.494
23.02.19944.625.0000.293533001.358
27.12.19933.502.0000.29350201.028
28.12.19923.435.00000.293502561.008
29.03.199011.00068.3793540752
30.06.19895.82068.379 90398
03.12.19864.50068.3791370308
09.12.19832.50068.379720171
27.10.19821.44668.3790,85699
30.06.19771.44629.3470,0081943
30.10.196880029.3479024
Ιδρ. κεφάλαιο50029.34715015

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:19/04/2018
Τιμή Κλεισίματος:€14,70(+3,52%)
Κεφαλαιοποίηση:€513.599.507,40

Γράφημα Μετοχής