Εταιρικές Πράξεις

ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
Ημερομηνία
Γενικής
Συνέλευσης
Αριθμός
Μετοχών
Ονομαστική
Αξία
Μετοχής
(σε €)*
Καταβολή
Μετρητών
(σε ‘000 €)*
Κεφαλ/ποιηση
Αποθ/κων (σε ‘000 €)*
Μετοχικό
Κεφάλαιο
Μετά την
Αύξηση
(σε ‘000€)*
27.04.201869.877.484 0,780 349,38 54.504
15.09.201734.938.7421,550244,52854.155
17.01.201734.780.9821,55015,553.911
26.02.201434.770.9821,550347,7153.895
14.01.201334.770.9821,54392,7053.547
07.11.201234.515.9821,540053.155
12.12.200738.350.9401,54314,16059.060
03.07.200738.146.9401,54038158.746
09.01.200738.146.9401,5301.14458.364
16.12.200438.146.9401,50022357.220
25/06/200437.998.1301,50038056.997
18.12.200337.998.1301,49176056.617
18.12.200237.880.1401,49119056.441
28.06.200237.800.0001,49085656.322
12.04.200037.800.0001,46727.980055.466
30.06.199818.731.9001,4676.8726.87227.489
14.05.19989.365.9501,46701.65013.745
17.03.19978.241.7501,4672.2408.06212.095
04.10.19956.105.0000,293529901.793
16.12.19945.087.5000,293501361.494
23.02.19944.625.0000,293533001.358
27.12.19933.502.0000,29350201.028
28.12.19923.435.00000,293502561.008
29.03.199011.00068,3793540752
30.06.19895.82068,379 90398
03.12.19864.50068,3791370308
09.12.19832.50068,379720171
27.10.19821.44668,3790,85699
30.06.19771.44629,3470,0081943
30.10.196880029,3479024
Ιδρ. κεφάλαιο50029,34715015

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:27/03/2020
Τιμή Κλεισίματος:€7,08(+0,57%)
Κεφαλαιοποίηση:€494.732.586,72

Γράφημα Μετοχής