Οικ. Καταστάσεις Θυγατρικών

DOMONATURA A.E.
LOBELIN PHARMACARE A.E.
MANDARINO INTERNATIONAL S.A.
NETWEST DISTRIBUTION SERVICES
NETWEST POLAND
PACK PLAST CESKA REPUPLIKA S.R.O.
PET LEADERS A.E.
SARANTIS DEUTSCHLAND GMBH
SARANTIS POLAND S.A.
SARANTIS SERBIA & MONTENEGRO
SARANTIS UK LTD
SC SARANTIS DISTRIBUTION
SD PACK PLAST INTERNATIONAL
VENUS ENTERPRISES HOLDING
ΓΚΡΕΚΟΒΕΤ ΕΠΕ
Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ A.E.
ΠΑΥΛΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΕ

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:19/04/2018
Τιμή Κλεισίματος:€14,70(+3,52%)
Κεφαλαιοποίηση:€513.599.507,40