Οικ. Καταστάσεις Θυγατρικών

DOMONATURA A.E.
LOBELIN PHARMACARE A.E.
MANDARINO INTERNATIONAL S.A.
NETWEST DISTRIBUTION SERVICES
NETWEST POLAND
PACK PLAST CESKA REPUPLIKA S.R.O.
PET LEADERS A.E.
SARANTIS DEUTSCHLAND GMBH
SARANTIS SERBIA & MONTENEGRO
SARANTIS UK LTD
SC SARANTIS DISTRIBUTION
SD PACK PLAST INTERNATIONAL
VENUS ENTERPRISES HOLDING
ΓΚΡΕΚΟΒΕΤ ΕΠΕ
Κ.Π. ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ A.E.
ΠΑΥΛΟΣ Α. ΓΙΑΝΝΑΣ ΑΒΕΕ

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:18/07/2018
Τιμή Κλεισίματος:€7,38(+0,00%)
Κεφαλαιοποίηση:€515.695.831,92