Βιογραφικά Δ.Σ.

(0)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

Πρόεδρος του Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΡΑΝΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΓΙΟΣΤΡΑΤΙΤΗΣ ΤΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗ

Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ

Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ

Αντιπρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος- Εκτελεστικό Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΖΑΚΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

Εκτελεστικό Μέλος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ TOY ΦΩΚΙΩΝΟΣ

Εκτελεστικό Μέλος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ανεξάρτητο - Μη Εκτελεστικό Μέλος