Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:16/10/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,82(-1,26%)
Κεφαλαιοποίηση:€546.441.924,88