Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:22/03/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,08(+0,00%)
Κεφαλαιοποίηση:€494.732.586,72