Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:17/01/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,16(+1,70%)
Κεφαλαιοποίηση:€500.322.785,44