Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:14/11/2018
Τιμή Κλεισίματος:€7,00(-1,13%)
Κεφαλαιοποίηση:€489.142.388