Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:10/12/2019
Τιμή Κλεισίματος:€8,09(-0,61%)
Κεφαλαιοποίηση:€565.308.845,56