Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:25/09/2018
Τιμή Κλεισίματος:€7,80(+6,27%)
Κεφαλαιοποίηση:€545.044.375,20