Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:17/01/2020
Τιμή Κλεισίματος:€8,66(-0,80%)
Κεφαλαιοποίηση:€605.139.011,44