Δημοσίευση Αποτελεσμάτων

Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:15/11/2019
Τιμή Κλεισίματος:€8,20(+0,00%)
Κεφαλαιοποίηση:€572.995.368,80