Τιμή Μετοχής

Ημερ. Κλεισίματος:16/08/2019
Τιμή Κλεισίματος:€7,50(-1,96%)
Κεφαλαιοποίηση:€524.081.130