Επενδυτικά Νέα

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της εταιρείας «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρεία») στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση..
περισσότερα
8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης Χρήσης 2018

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., σε εφαρμογή της ενότητας 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό..

περισσότερα
7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση δημοσίευσης του Κοινού Σχεδίου Διασυνοριακής Συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι...

περισσότερα
25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
Ορθη επαναληψη της από 27.09.2019 ανακοίνωσης περί Έναρξης Διαδικασιών Διασυνοριακής συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στην από 27.09.2019...

περισσότερα
27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση Έναρξης Διαδικασιών Διασυνοριακής συγχώνευσης

H εταιρία «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (η «Εταιρία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 26.09.2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έναρξη διαδικασιών διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση από την Εταιρία της κατά 100% θυγατρικής του κυπριακής εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «GR SARANTIS CYPRUS LIMITED» (η «Απορροφούμενη»).

περισσότερα
11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2019

Σημαντική αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2019 με τις πωλήσεις να παραμένουν σε σταθερά αναπτυξιακή τροχιά, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αύξηση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, την αποτελεσματική εμπορική προσέγγιση και την ισορροπημένη διαχείριση λειτουργικών εξόδων.

περισσότερα
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2019
Ο Όμιλος Σαράντη ανακοινώνει την εξαγορά του LUKSJA στην Πολωνία

Ο Όμιλος Σαράντη ολοκλήρωσε την εξαγορά των προϊόντων LUKSJA που διαθέτουν σημαντική παρουσία στην Πολωνική αγορά προϊόντων προσωπικής φροντίδας.

περισσότερα
31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2019 & Πρόσκληση σε Conference Call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Έτους 2019 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

περισσότερα