Επενδυτικά Νέα

13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2018 & Πρόσκληση σε Conference Call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2018 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

περισσότερα
29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική ΣυνέλευσηΚατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που... περισσότερα
28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ακύρωση προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σε συνέχεια της από 04/10/2017 ανακοίνωσης της εταιρείας ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(η «Εταιρεία») με θέμα την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με αριθμό 646/2017 βάσει της οποίας επιβλήθηκε πρόστιμο στην ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ύψους 1.939.849,41 ευρώ, σημειώνονται τα εξής:..

περισσότερα
27 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση για το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου και τον αριθμό μετοχών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης...

περισσότερα
8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση για την μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου με αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την εισαγωγή δωρεάν μετοχών από split μετοχώνΑνακοινώνεται από την εταιρία «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 27/04/2018 αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων,... περισσότερα
4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Σύνοψη οικονομικών αποτελεσμάτων Α’ Τριμήνου 2018

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το Α’ τρίμηνο του 2018 σηματοδοτούν ένα δυνατό ξεκίνημα για το 2018.

περισσότερα
23 ΜΑΐΟΥ 2018
Ανακοίνωση ολοκλήρωσης/λήξης προγράμματος αγοράς Ιδίων Μετοχών

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση/λήξη του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο εγκρίθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του κ.ν. 2190/1920, ...

περισσότερα
27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018
Ανακοίνωση διανομής μερίσματος χρήσης 2017Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) γνωστοποιεί στους μετόχους της, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της κατά τη συνεδρίασή της στις 27.04.2018 αποφάσισε τη διανομή μερίσματος ... περισσότερα