Επενδυτικά Νέα

(0)

Δείτε περισσότερα εταιρικά νέα

11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ INDULONA ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ

Ο Όμιλος Σαράντη ολοκλήρωσε την εξαγορά των καλλυντικών προϊόντων INDULONA που διαθέτουν σημαντική παρουσία στην Σλοβακία και στην Τσεχία.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2017

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου κατά το εννεάμηνο ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες της διοίκησης και τους στόχους που έχει θέσει για το 2017.

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σε εφαρμογή του άρθρου 5 του υπ' αριθμ. 596/2014 Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε...

4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αναφορικά με την υπ' αριθμό 646/2017 Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε συνέχεια της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην χονδρική και λιανική πώληση...

15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

Η εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., στα πλαίσια των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 9 του Ν.3556 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης ...
13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μετά από άσκηση δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan)

Ανακοινώνεται από την εταιρεία ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (η Εταιρεία) ότι την 15/09/17 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των εκατόν πενήντα επτά χιλιάδων επτακοσίων εξήντα (157.760) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας...

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

STOCK OPTION PLAN

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ν. 3401/2005 (άρθρο 4 παρ. 2 στ' ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ Χ.Α. 157.760 ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΤΗΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ..

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017

Εντυπωσιακή αύξηση στα καθαρά κέρδη παρουσίασε ο Όμιλος Σαράντη κατά το Α’ εξάμηνο του 2017...