Επενδυτικά Νέα

2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Ενοποιημένα Οικονομικά Αποτελέσματα Έτους 2019

Το 2019 υπήρξε μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά για τον Όμιλο, παρουσιάζοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες και γεωγραφικές περιοχές του.

περισσότερα
2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
Οικονομικό Ημερολόγιο Ομίλου Σαράντη 2020

H Γρ. Σαράντης ΑΒΕΕ στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, και σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.3.15.1 του...

περισσότερα
16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Προληπτικά μέτρα και Smart Working εφαρμόζει ο Όμιλος Σαράντη
Με τις πρόσφατες εξελίξεις της πανδημίας COVID-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και στην Ελλάδα, ο Όμιλος Σαράντη, με απόλυτη αίσθηση της ευθύνης, τόσο απέναντι στους εργαζομένους του όσο και στο κοινωνικό σύνολο, και προκειμένου να συμβάλει στην προσπάθεια περιορισμού της διασποράς του ιού, ανακοινώνει ότι έχει αναστείλει από τις 13/3/2020 μέχρι τις 27/3/2020 τις εργασίες από τα κεντρικά γραφεία του για προληπτικούς λόγους, και έχει εξασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του μέσω τηλεργασίας και αξιοποίησης της σύγχρονης τεχνολογικής υποδομής που διαθέτει.
περισσότερα
6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων Έτους 2019 & Πρόσκληση σε Conference Call

Ο Όμιλος Σαράντη θα ανακοινώσει τα ενοποιημένα αποτελέσματα Έτους του 2019 σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

περισσότερα
4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
Ανακοίνωση ορισμού μελών Επιτροπής Ελέγχου και εκλογή προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

Η εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι...

περισσότερα
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 27/02/2020

Στις 27/02/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ». Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παραβρέθηκαν 122 μέτοχοι εκπροσωπούντες 54.654.919 μετοχές, ποσοστό 78,2% του κεφαλαίου. Ως εκ τούτου η Εταιρεία είχε την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία και πλειοψηφία για την λήψη αποφάσεων επί των της ημερήσιας διάταξης.

περισσότερα
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 22 του καταστατικού καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Εταιρείας μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την στην έδρα της εταιρείας την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00 και με θέματα ημερησίας διατάξεως ως κατωτέρω..

περισσότερα
31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Ανακοίνωση Ολοκλήρωσης Διασυνοριακής Συγχώνευσης Γρηγόρης Σαράντης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών, Ενδυμάτων, Οικιακών και Φαρμακευτικών Ειδών - GR Sarantis Cyprus Limited

H Διοίκηση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό την ολοκλήρωση της διασυνοριακής συγχώνευσης μεταξύ...

περισσότερα