Επενδυτικά Νέα

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2006
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ CONFERENCE CALLΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2005 & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ CONFERENCE CALL περισσότερα
8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ PLIAS HUNGARY KFT ΑΠΟ ΤΗ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕΜΑΤΑΙΩΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ PLIAS HUNGARY KFT ΑΠΟ ΤΗ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ περισσότερα
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2005ΟΜΙΛΟΣ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2005 περισσότερα
11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ CONFERENCE CALLΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2005 & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ CONFERENCE CALL περισσότερα
3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ περισσότερα
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Χ.Α.ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Χ.Α. περισσότερα
27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005
Η ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ PLIAS HUNGARY KFTΗ ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ ΠΡΟΧΩΡΕΙ ΣΕ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ PLIAS HUNGARY KFT περισσότερα
13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005